پیاده سازی الگوریتم های فراابتکاری در Matlab

شروع 1399/05/11

پایان 1399/07/12

مبلغ نهایی 7,800,000 ريال

شنبه 17:30 - 20:30

شروع: 1399/05/11

پایان: 1399/07/12

مهلت ثبت نام : 1399/05/11

مبلغ قبل از تخفیف : 7,800,000 ريال

مبلغ نهایی : 7,800,000 ريال

ظرفیت کل: 10

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 30:00ساعت

کد : 9811

تخفیف در دوره مجازی : پس از کلیک بر روی دکمه ثبت نام، با وارد کردن عبارت D2XT در قسمت کد تخفیف، از 20% تخفیف شرکت در دوره بصورت مجازی برخوردار شوید.