برنامه نویسی به زبان پایتون برای علوم داده

شروع 1399/05/23

پایان 1399/07/10

مبلغ نهایی 11,200,000 ريال

پنج شنبه 14:00 - 18:00

شروع: 1399/05/23

پایان: 1399/07/10

مهلت ثبت نام : 1399/05/23

مبلغ قبل از تخفیف : 11,200,000 ريال

مبلغ نهایی : 11,200,000 ريال

ظرفیت کل: 10

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 40:00ساعت

کد : 9810

تخفیف در دوره مجازی : پس از کلیک بر روی دکمه ثبت نام، با وارد کردن عبارت D2XT در قسمت کد تخفیف، از 20% تخفیف شرکت در دوره بصورت مجازی برخوردار شوید.