طراحی و ساخت داشبورد مدیریتی با QlikView

شروع 1399/05/23

پایان 1399/07/03

مبلغ نهایی 8,400,000 ريال

پنج شنبه 09:00 - 13:00

شروع: 1399/05/23

پایان: 1399/07/03

مهلت ثبت نام : 1399/05/23

مبلغ قبل از تخفیف : 8,400,000 ريال

مبلغ نهایی : 8,400,000 ريال

ظرفیت کل: 10

تعداد جلسات : 7جلسه

مدت دوره : 28:00ساعت

کد : 9812

تخفیف در دوره مجازی : پس از کلیک بر روی دکمه ثبت نام، با وارد کردن عبارت D2XT در قسمت کد تخفیف، از 20% تخفیف شرکت در دوره بصورت مجازی برخوردار شوید.