برنامه نویسی در اکسل به زبان VB

شروع 1399/05/12

پایان 1399/07/13

مبلغ نهایی 6,900,000 ريال

یکشنبه 17:30 - 20:30

شروع: 1399/05/12

پایان: 1399/07/13

مهلت ثبت نام : 1399/05/12

مبلغ قبل از تخفیف : 6,900,000 ريال

مبلغ نهایی : 6,900,000 ريال

ظرفیت کل: 10

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 30:00ساعت

کد : 9804

تخفیف در دوره مجازی : پس از کلیک بر روی دکمه ثبت نام، با وارد کردن عبارت D2XT در قسمت کد تخفیف، از 20% تخفیف شرکت در دوره بصورت مجازی برخوردار شوید.