برنامه ریزی و کنترل پروژه با MSProject

شروع 1399/06/21

پایان 1399/08/23

مبلغ نهایی 9,600,000 ريال

جمعه 09:00 - 13:00

شروع: 1399/06/21

پایان: 1399/08/23

مهلت ثبت نام : 1399/06/21

مبلغ قبل از تخفیف : 9,600,000 ريال

مبلغ نهایی : 9,600,000 ريال

ظرفیت کل: 10

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 40:00ساعت

کد : 9805

تخفیف در دوره مجازی : پس از کلیک بر روی دکمه ثبت نام، با وارد کردن عبارت D2XT در قسمت کد تخفیف، از 20% تخفیف شرکت در دوره بصورت مجازی برخوردار شوید.