برنامه ریزی و کنترل پروژه با Primavera

شروع 1399/05/23

پایان 1399/08/15

مبلغ نهایی 12,600,000 ريال

پنج شنبه 14:00 - 18:00

شروع: 1399/05/23

پایان: 1399/08/15

مهلت ثبت نام : 1399/05/23

مبلغ قبل از تخفیف : 12,600,000 ريال

مبلغ نهایی : 12,600,000 ريال

ظرفیت کل: 10

تعداد جلسات : 13جلسه

مدت دوره : 52:00ساعت

کد : 9806

تخفیف در دوره مجازی : پس از کلیک بر روی دکمه ثبت نام، با وارد کردن عبارت D2XT در قسمت کد تخفیف، از 20% تخفیف شرکت در دوره بصورت مجازی برخوردار شوید.