برنامه نویسی با نرم افزار R برای علوم داده

شروع 1399/05/15

پایان 1399/06/12

مبلغ نهایی 10,500,000 ريال

چهارشنبه 17:30 - 20:30

شروع: 1399/05/15

پایان: 1399/06/12

مهلت ثبت نام : 1399/05/15

مبلغ قبل از تخفیف : 10,500,000 ريال

مبلغ نهایی : 10,500,000 ريال

ظرفیت کل: 10

تعداد جلسات : 13جلسه

مدت دوره : 39:00ساعت

کد : 9808

تخفیف در دوره مجازی : پس از کلیک بر روی دکمه ثبت نام، با وارد کردن عبارت D2XT در قسمت کد تخفیف، از 20% تخفیف شرکت در دوره بصورت مجازی برخوردار شوید.