برنامه نویسی با نرم افزار Matlab

شروع 1399/05/24

پایان 1399/06/21

مبلغ نهایی 5,400,000 ريال

جمعه 14:00 - 18:00

شروع: 1399/05/24

پایان: 1399/06/21

مهلت ثبت نام : 1399/05/24

مبلغ قبل از تخفیف : 5,400,000 ريال

مبلغ نهایی : 5,400,000 ريال

ظرفیت کل: 10

تعداد جلسات : 5جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

کد : 9809

تخفیف در دوره مجازی : پس از کلیک بر روی دکمه ثبت نام، با وارد کردن عبارت D2XT در قسمت کد تخفیف، از 20% تخفیف شرکت در دوره بصورت مجازی برخوردار شوید.