آموزش نرم افزار گمز (GAMS)

علامت دسته بندی دسته بندی: دوره های پر مخاطب
مدت آموزش مدت زمان آموزش: 12 ساعت

مدلسازی و بهینه سازی با گمز

توضیحات دوره آموزشی

نرم افزار تحقیق در عملیات GAMS برای حل مدل های برنامه ریزی ریاضی مورد استفاده قرار می گیرد. این نرم افزار از سرعت بسیار بالایی در حل مدل های بزرگ برخوردار است. در واقع می توان از GAMS به عنوان بهترین نرم افزار حل مسائل بهینه سازی بسیار بزرگ و پیچیده نام برد. GAMS در واقع مخفف کلمه (The General Algebraic Modeling System) است.

از GAMS برای حل مسائل برنامه ریزی خطی LP برنامه ریزی غیرخطی NLP، برنامه ریزی صحیح مختلط MIP برنامه ریزی غیرخطی صحیح مختلط MINLP و مسائل مکمل خطی MCP استفاده می کنند.همچنین GAMS یکی از نرم افزارهای حرفه ای در حل مسائل بهینه سازی ریاضی می باشد.

سرفصل های دوره:

 • ساختار یک مدل GAMS
 • تعریف مجموعه‌ها، مجموعه‌هایچندبعدی، زیر مجموعه، مجموعه های پویا
 • داده ها، ورود داده ها به وسیله لیست ها، ورود داده ها با جدول ها، ورود داده ها در قالب اسکالر ،ورود داده ها بصورت تخصیص مستقیم، ورود داده ها از سایر برنامه ها
 • انواع متغیرها، معادلات، نوشتن مجموعه ای از معادلات به صورت همزمان، معادلات شرطی، معادلات با شرایط خاص
 • تعریف معادلات، تابع هدف، دستور مدل و حل، تعیین نوع Solver، دستور نمایش
 • تولید جواب شدنی دستگاه معادلات
 • دستورهای if, if else, if else if else, while, loop, for, repeat
 • تعریف مهمترینOption  ها
 • تعریف مهمترین Operator ها
 • تشخیص وضعیت جواب مدل
 • خروجی GAMS، نسخه برگشتی مدل، مهمترین پیغام های خطا، گزارشات حل
 • پیغام های مربوط به وضعیت حل کننده (Solver status)
 • کلمات کلیدی و از پیش تعیین شده در GAMS
 • بیان برخی از مهمترین Dollar Control Options
 • نحوه اتصال با Excel، نحوه اتصال با Matlab
 • نحوه تشخیص نشدنی بودن مدل ریاضی با استفاده از کد
 • معرفی مسئله حمل و نقل و کدنویسی آن
 • معرفی مسئله مکانیابی هاب و کدنویسی آن
 • معرفی مسئله تحلیل پوششی داده ها و کدنویسی آن
 • سرفصل دوره مدلسازی و بهینه سازی با نرم افزار گمز
ثبت نام دوره
سطح دوره
نوع دوره
دسته بندی دوره
نام دوره
شعبه (دانشکده)
کدنام دورهتاریخ شروعتاریخ پایانمدتاستادسطح دورهمبلغ (ریال)روز های تشکیل دورهاتمام ثبت نامظرفيتتوضیحات 
هیچ رکوردی یافت نشد

توسعه و طراحی بوسیله پافکو PAFCO