ثبت نام دوره
سطح دوره
نوع دوره
دسته بندی دوره
نام دوره
شعبه (دانشکده)
نام دورهتاریخ شروعتاریخ پایانمدتاستادمبلغ (ریال)روز های تشکیل دورهاتمام ثبت نامظرفيتتوضیحات 
دوره جامع سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS )1397/09/221397/10/2030:00حسینی مختار5500000 پنجشنبه 13.00-19.001397/09/21 10

دوره حضوری

دوره الزامات استاندارد ISO9001:20151397/09/221397/10/1320:00حسینی مختار4000000 پنجشنبه 13.00-19.001397/09/21 10

دوره حضوری

برنامه نویس به زبان R1397/09/231397/11/1936:00آقاجانی محمدعلی7200000 جمعه 14.00-18.001397/09/22 10

مقاله نویسی پیشرفته1397/09/231397/09/238:00امینی رضا1400000 جمعه 9.00-17.001397/09/22 20

حضوری

الگوریتم های فراابتکاری-حضوری1397/09/231397/11/1230:00سامعی حسین6000000 جمعه 9.00-13.001397/09/22 10

دوره حضوری

برنامه نویسی به زبان پایتون-حضوری1397/09/231397/10/2824:00آقاجانی محمدعلی5300000 جمعه 9.00-13.001397/09/22 10

دوره حضوری

برنامه نویسی به زبان پایتون-آنلاین1397/09/231397/10/2824:00آقاجانی محمدعلی4500000 جمعه 9.00-13.001397/09/22 10

دوره مجازی

توضیحات دوره
تحلیل آماری SPSS-حضوری1397/09/271397/11/1320:00سامعی حسین3800000 شنبه 17.30-20.00 سه شنبه 17.30-20.001397/09/26 10

دوره حضوری

اکسل مهندسی برای علوم داده1397/09/281397/12/0130:00سامعی حسین4500000 چهارشنبه 17.30-20.301397/09/27 10

اکسل پیشرفته-حضوری1397/09/291397/10/2720:00سامعی حسین3800000 پنجشنبه 14.00-18.001397/09/28 9

دوره حضوری

کامفار-حضوری1397/09/291397/10/0716:00افشارپی امین3200000 پنجشنبه 15.00-19.00 جمعه 9.00-13.001397/09/28 10

دوره حضوری

متلب-حضوری1397/09/291397/10/2720:00سامعی حسین3800000 پنجشنبه 9.00-13.001397/09/28 9

دوره حضوری

کامفار-آنلاین1397/09/291397/10/0716:00افشارپی امین2750000 پنجشنبه 15.00-19.00 جمعه 9.00-13.001397/09/28 10

دوره مجازی

توضیحات دوره
متلب-آنلاین1397/09/291397/10/2720:00سامعی حسین3350000 جمعه 14.00-18.001397/09/28 4

دوره مجازی

توضیحات دوره
دوره کاربردی ICDL درجه 11397/10/051398/01/2850:00رفیع زاده علی5000000 چهارشنبه 17.30-20.301397/10/04 10

دوره حضوری

پریماورا-حضوری1397/10/061397/11/1124:00خجسته پویا4500000 پنجشنبه 14.30-18.301397/10/05 9

داشبورد مدیریتی در اکسل1397/10/131397/10/1416:00غفاریان علی4000000 پنجشنبه 9.00-17.00 جمعه 9.00-17.001397/10/12 9

نرم افزار کلیک ویو-حضوری1397/10/131397/11/1824:00صادقی علی5100000 پنجشنبه 9.00-13.001397/10/12 9

دوره حضوری

برنامه نویسی اکسل به زبان VBA1397/10/131397/10/1416:00غفاریان علی4000000 پنجشنبه 9.00-17.00 جمعه 9.00-17.001397/10/12 10

نرم افزار کلیک ویو1397/10/131397/11/1824:00صادقی علی4360000 پنجشنبه 9.00-13.001397/10/12 10

دوره مجازی

توضیحات دوره
ابزار هوش کسب و کار Tableau1397/10/191397/11/2416:00آقاجانی محمدعلی4500000 چهارشنبه 17.30-20.301397/10/18 10

نرم افزار MSP-حضوری1397/10/281397/12/0324:00سامعی حسین4500000 جمعه 14.00-18.001397/10/27 9

دوره حضوری

داشبورد مدیریتی با Power BI1397/11/041397/12/2324:00صادقی علی5100000 پنجشنبه 14.00-18.001397/11/03 10

توسعه و طراحی بوسیله پافکو PAFCO