ثبت نام دوره
سطح دوره
نوع دوره
دسته بندی دوره
نام دوره
شعبه (دانشکده)
نام دورهتاریخ شروعتاریخ پایانمدتاستادمبلغ (ریال)روز های تشکیل دورهاتمام ثبت نامظرفيتتوضیحات 
کامفار-حضوری1397/03/311397/04/2916:00افشارپی امین3200000 پنجشنبه 15.00-19.00 جمعه 15.00-19.001397/03/30 10

دوره حضوری

کامفار-آنلاین1397/03/311397/04/2916:00افشارپی امین2750000 پنجشنبه 15.00-19.00 جمعه 15.00-19.001397/03/30 10

دوره مجازی

توضیحات دوره
نرم افزار MSP-حضوری1397/04/011397/05/0524:00سامعی حسین4200000 جمعه 9.00-13.001397/03/31 9

دوره حضوری

اکسل پیشرفته-حضوری1397/04/051397/04/3120:00سامعی حسین3800000 یکشنبه 17.30-20.00 سه شنبه 17.30-20.001397/04/04 9

دوره حضوری

نرم افزار کلیک ویو-حضوری1397/04/071397/05/0420:00صادقی علی4300000 پنجشنبه 9.00-13.001397/04/06 10

دوره حضوری

اکسل پیشرفته-حضوری1397/04/071397/05/0420:00سامعی حسین3800000 پنجشنبه 14.00-18.001397/04/06 9

دوره حضوری

دوره جامع سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS )1397/04/071397/05/0430:00حسینی مختار5100000 پنجشنبه 13.00-19.001397/04/06 10

دوره حضوری

دوره الزامات استاندارد ISO9001:20151397/04/071397/04/2820:00حسینی مختار3400000 پنجشنبه 13.00-19.001397/04/06 10

دوره حضوری

اکسل پیشرفته-آنلاین1397/04/091397/04/2016:00سامعی حسین2200000 شنبه 19.00-21.00 دوشنبه 19.00-21.00 چهارشنبه 19.00-21.001397/04/08 10

دوره مجازی

توضیحات دوره
متلب-حضوری1397/04/151397/05/1220:00سامعی حسین3300000 جمعه 14.00-18.001397/04/14 9

دوره حضوری

دوره کاربردی ICDL درجه 11397/04/171397/05/0950:00رفیع زاده علی4900000 یکشنبه 13.00-17.00 سه شنبه 13.00-17.001397/04/16 10

دوره حضوری

الگوریتم های فراابتکاری-حضوری1397/04/281397/06/0130:00سامعی حسین4800000 پنجشنبه 9.00-14.001397/04/27 10

دوره حضوری

مقاله نویسی پیشرفته1397/04/291397/04/298:00امینی رضا1400000 جمعه 9.00-17.001397/04/28 20

حضوری

توسعه و طراحی بوسیله پافکو PAFCO