ثبت نام دوره
سطح دوره
نوع دوره
دسته بندی دوره
نام دوره
شعبه (دانشکده)
نام دورهتاریخ شروعتاریخ پایانمدتاستادمبلغ (ریال)روز های تشکیل دورهاتمام ثبت نامظرفيتتوضیحات 
برنامه نویس به زبان R1397/05/291397/08/1436:00آقاجانی محمدعلی7200000 دوشنبه 17.30-20.301397/05/28 10

دوره کاربردی ICDL درجه 11397/05/301397/07/1050:00رفیع زاده علی5000000 یکشنبه 13.00-17.00 سه شنبه 13.00-17.001397/05/29 10

دوره حضوری

برنامه نویسی به زبان پایتون-حضوری1397/06/011397/07/1220:00آقاجانی محمدعلی4000000 پنجشنبه 9.00-13.001397/05/31 10

دوره حضوری

برنامه نویسی به زبان پایتون-آنلاین1397/06/011397/07/1220:00آقاجانی محمدعلی3380000 پنجشنبه 9.00-13.001397/05/31 10

دوره مجازی

توضیحات دوره
نرم افزار کلیک ویو-حضوری1397/06/011397/07/1220:00صادقی علی4300000 پنجشنبه 9.00-13.001397/05/31 10

دوره حضوری

نرم افزار MSP-حضوری1397/06/021397/07/0624:00سامعی حسین4500000 جمعه 14.00-18.001397/06/01 9

دوره حضوری

نرم افزار MSP-آنلاین1397/06/021397/07/0624:00سامعی حسین3880000 جمعه 14.00-18.001397/06/01 10

دوره مجازی

توضیحات دوره
اکسل پیشرفته-حضوری1397/06/041397/06/2720:00سامعی حسین3800000 یکشنبه 17.30-20.00 سه شنبه 17.30-20.001397/06/03 9

دوره حضوری

الگوریتم های فراابتکاری-حضوری1397/06/151397/08/1030:00سامعی حسین6000000 پنجشنبه 14.00-18.001397/06/14 10

دوره حضوری

کامفار-حضوری1397/06/151397/06/2316:00افشارپی امین3200000 پنجشنبه 15.00-19.00 جمعه 9.00-13.001397/06/14 10

دوره حضوری

پریماورا-حضوری1397/06/151397/06/1820:00غفاریان علی4000000 یکشنبه 17.00-21.00 پنجشنبه 9.00-13.00 جمعه 13.00-21.001397/06/14 10

اکسل پیشرفته-حضوری1397/06/151397/07/1920:00سامعی حسین3800000 پنجشنبه 14.00-18.001397/06/14 9

دوره حضوری

پریماورا-آنلاین1397/06/151397/06/1820:00غفاریان علی3250000 یکشنبه 17.00-21.00 پنجشنبه 9.00-13.00 جمعه 13.00-21.001397/06/14 10

دوره مجازی

توضیحات دوره
تحلیل آماری SPSS-آنلاین1397/06/191397/07/1420:00سامعی حسین3200000 شنبه 17.30-20.00 یکشنبه 17.30-20.001397/06/18 10

دوره مجازی

توضیحات دوره
تحلیل آماری SPSS-حضوری1397/06/191397/07/1420:00سامعی حسین3800000 شنبه 17.30-20.00 دوشنبه 17.30-20.001397/06/18 10

دوره حضوری

دوره جامع سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS )1397/06/221397/06/2230:00حسینی مختار5500000 پنجشنبه 13.00-19.001397/06/21 10

دوره حضوری

دوره الزامات استاندارد ISO9001:20151397/06/221397/06/2220:00حسینی مختار4000000 پنجشنبه 13.00-19.001397/06/21 10

دوره حضوری

مقاله نویسی پیشرفته1397/06/231397/06/238:00امینی رضا1400000 جمعه 9.00-17.001397/06/22 20

حضوری

متلب-حضوری1397/06/231397/07/2020:00سامعی حسین3800000 جمعه 9.00-13.001397/06/22 9

دوره حضوری

توسعه و طراحی بوسیله پافکو PAFCO