دوره طلایی برنامه نویسی به زبان R

مدرس: یگی از اساتید معتبر دانشگاه
علامت دسته بندی دسته بندی: Data Science
مدت آموزش مدت زمان آموزش: 20 ساعت

نرم افزار R

  • سرفصل دوره برنامه نویسی به زبان R
ثبت نام دوره
سطح دوره
نوع دوره
دسته بندی دوره
نام دوره
شعبه (دانشکده)
کدنام دورهتاریخ شروعتاریخ پایانمدتاستادسطح دورهمبلغ (ریال)روز های تشکیل دورهاتمام ثبت نامظرفيتتوضیحات 
هیچ رکوردی یافت نشد

توسعه و طراحی بوسیله پافکو PAFCO